סוג: מגדלים, מסחרי ומבני תעסוק
מיקום: רמת גן
גודל: כ- 36,000 מ"ר
יזם: גן עלית ועלית טופ
סטטוס: תכנון