סוג: מגורים
מיקום:, חיפה, ישראל
גודל: 72 יח"ד
יזם: אלמוגים
סטטוס: מאוכלס