סוג: מסחרי ומבני תעסוקה
מיקום: תל השומר רמת גן
גודל: 15,000
יזם: משרד הביטחון
סטטוס: מאוכלס