סוג: מגורים, התחדשות עירונית
מיקום:רח' נתן אלתרמן, תל אביב
גודל: 69 יח"ד

יזם: פרטי
סטטוס: בתכנון