סוג: מגורים
מיקום: קיבוץ פרוד
גודל: 120 צמודי קרקע
יזם: אמפא מליבו
סטטוס: בבניה