סוג: מגורים
מיקום: ירושלים, ישראל
גודל: 321 יח"ד; 22 בניינים.
יזם: ב.יאיר
סטטוס: אכלוס ב-2003