סוג: מגורים, מגדלים
מיקום: אגם נתניה
גודל: 106 יח"ד
יזם: בוני התיכון
סטטוס: בבניה