סוג: מגורים, מגדלים, עירוב שימושים
מיקום: שד' רגר באר שבע
גודל: 312 יח"ד
יזם: אביסרור משה ובניו
סטטוס: שלב א' מאוכלס שלב ב' בבניה