סוג: מגורים, מגדלים
מיקום: נתניה, ישראל
גודל: 32 יח"ד
יזם: א. סולקין
סטטוס: בתהליכי רישוי