סוג: מגורים, מגדלים
מיקום:רח' רמז, תל אביב
גודל: 74 יח"ד
יזם: קבוצת רכישה
סטטוס: קונספט