סוג: מגורים
מיקום: דרך בית לחם, ירושלים
גודל: 30 יח"ד
יזם: פרטי
סטטוס: בבניה