סוג: מגורים
מיקום: מרינה דרומית אשדוד
גודל: 54 יח"ד
יזם: ס.ד השקעות
סטטוס: בתהליכי רישוי