סוג: מגורים
מיקום: ירושלים
גודל: 650 יח"ד
יזם: ב. יאיר וקבוצות רכישה
סטטוס: בבניה, חלק מאוכלס.