סוג: מגורים
מיקום: שכונת הדר גנים, פתח תווקה
גודל: 180 יח"ד
יזם: משכנות אורבניקה
סטטוס: מאוכלס