סוג: מגורים
מיקום: גבעת שמואל
גודל: 148 יח"ד
יזם: קבוצת רכישה
סטטוס: רישוי