סוג: מגורים, מגדלים, תב"ע

תכנון: לאחר אישור התב"ע ב2020, תכנון חדש של 3 מגדלים (במקור פרוייקט של אדריכל צבי לישר 2009)
מיקום: גבעת שמואל
גודל: 367 יח"ד
יזם: אזורים
סטטוס: תהליכי רישוי וביצוע