סוג: עירוב שימושים, מגורים, מסחרי, מגדלים

מיקום: רמת גן

גודל: 288 יח"ד, 25 קומות

יזם: רוטשטיין

סטטוס: תב"ע מחוזית