סוג: עירוב שימושים, מסחרי, ציבורי, מגדלים
מיקום: ירושלים
גודל: 31 קומות, 130 יח"ד
יזם: משהב
סטטוס: תב"ע מחוזית