סוג: מגורים
מיקום: תל אביב
גודל:370 יח"ד המיועדות לדיור להשכרה
יזם: אשטרום
סטטוס: בביצוע