סוג: מגורים, מגדלים, פינוי בינוי
מיקום: הרב הרצוג, נתניה
גודל: 206 יח"דב- 2 מגדלים של 23/25 קומות
יזם: רותם שני
סטטוס: רישוי