סוג: תכנון אורבני ותב"ע
מיקום: מתחם טלרד לוד
גודל:  כ- 42 דונם
יזם: כיתעים ורוטשטיין
סטטוס: בתכנון