סוג: מגורים
מיקום: מודיעין
גודל: 59 יח"ד צמודי קרקע מדורגים
יזם: אביסרור
סטטוס: רישוי