סוג: מגורים, עירוב שימושים, מגדלים, מסחר, בתי מלון
מיקום: בת ים
גודל: 151 יח"ד, 48 חדרי מלון, 800 מ"ר מסחר, 37 קומות
יזם: נווה בניין
סטטוס: רישוי