סוג: עירוב שימושים
מיקום: רחובות
גודל: 22 דונם
יזם: פרי נדל"ן
סטטוס: ברישוי