סוג: מגורים
מיקום: יבנה
גודל:  190 יח"ד, 7 בניינים 7-9 קומות
יזם: אביסרור
סטטוס: תב"ע מחוזית