סוג: מגורים, מגדלים, תב"ע

תכנון: במקור פרוייקט של אדריכל צבי לישר
מיקום: גבעת שמואל
גודל: 367 יח"ד
יזם: אזורים
סטטוס: בתכנון. תב"ע בתוקף